Sommerjobb, for å tjene penger eller sosial læring?

barneoppdragelse ekstrajobb foreldre kommunikasjon mamma pappa sommerjobb sosialkompetanse tenåring tenåringslivet ungdom Jun 21, 2022

Sommerjobb, for å tjene penger  eller sosial læring?

 Jeg kan huske den gode følelsen av å kjøpe sko for min første lønn. De kule platåskoene. Mamma mente det var helt unødvendig, men for meg var det helt krise hvis jeg ikke fikk de skoene. Fikk lønn i en liten pose, gikk rett over gaten i lunsjen for å kjøpe skoene. For en herlig følelse.

Å ha en sommerjobb eller en deltidsjobb er første læring i arbeidslivets regler. Her møter våre håpefulle kollegaer som blir deres beste venn, eller de møter en de ikke har kjemi med. Det er utvikling av sosial kompetanse.

Men så er det slik at vi velger ikke våre kollegaer, og det er første møte med arbeidslivet kan virkelig gjøre en forskjell.

Ungdommen må ta i bruk sin evne til kommunikasjon og samhandling. Hvordan møter du opp på arbeidsplassen første dag? Hvordan hilser du, hvordan skal håndtrykket være? Hva skal du ha på deg? Eller har det noe å si? Er din tenåring sjenert, vil det da bli ekstra skummelt?

Med sommerjobb får ferien et meningsfylt innhold, og som forelder kan du senke skuldrene. Døgnet blir ikke snudd, og du vet at din tenåring får godt innhold i sin hverdag.

Etter mange år i videregående skole har jeg erfart at de fleste ungdommer får seg jobb hvis de selv ønsker. I noen tilfeller har jeg hatt idemyldring med eleven for å vise hva som fins av muligheter. Du begynner kanskje ikke i kassen på Rema. Du begynner muligens på lagret, eller plasserer varer i hyllene. Å begynne en plass, jobbe seg oppover i bedriften er absolutt lurt. Har hørt noen snakke om at unge er for kresen, de vil ikke jobbe. Jeg har ikke møtt mange av dem.

Er det for lett for unge i dag? Har de for enkel tilgang på materielle goder. Hvor mye penger skal ungdommen bruke på klær pr måned? Hva er rimelig at foreldre betaler og hva skal ungdommen kjøpe selv. Hva skal inntekten fra sommerjobben brukes til?

Uansett om din tenåring har penger på bok eller ikke så er sommerjobben god sosial trening. I dag går barna våre rett fra grunnskole til videregående skole, og derfra til universitet. Noen skal kanskje i sin første praksisperiode, og har ikke vært i arbeidslivet før. Da kommer praksissjokket.

En sommerjobb trenger ikke fylle hele ferien. Legg listen lavt, begynn med noen dager, uker, og plutselig har din tenåring jobb i massevis. Jeg vil oppfordre  mamma og pappa til å  tenke over hvor mye og hvor ofte det skal vipses. Hva er ok ukelønn/månedslønn? Hva inngår i denne betalingen?

 Tenk så gøy når du kan si til din tenåring: «Hvordan gikk det på jobb i dag» Da er hen på tur inn i voksenlivet.

Så derfor sier jeg ja takk begge deler. Sommerjobben er for å øke mengden på kontoen, men det er også øving på voksenlivet. 

 God Sommer 👩‍👩‍👧 👩🏾‍🤝‍🧑🏼 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.