Du og tenåringen. Hvordan ha det godt sammen

barn barneoppdragelse foreldrerollen følelser oppdragelse tenåringen tenåringstiden Jan 02, 2022

 

Relasjon forklares som «forhold, en forbindelse eller samhørighet».

Den samhørigheten og forbindelsen vi har hatt med barnet vårt er i forandring.  På vei inn i puberteten skjer det endringer hos tenåringen, og disse kan det være vanskelig å forstå. Tenåringen er like forskjellig som alle andre, noen blir mer sinna, noen mer stille, noen er mer ute med venner og noen er mer alene. Men det er noen fellestrekk.

 

Et fellestrekk er at tenåringen tester ut ulike identiteter, leter etter interesser og verdier. I overgangen fra barndom til voksen alder gjelder det å finne ut hvem de kan tenke seg å være. Ungdomstiden er et virvar av emosjoner, og ungdomshjernen har stor aktivitet i situasjoner der følelsene tar overhånd.

 

Etter mange år med et nært forhold og avhengighet, skjer det gradvis en endring, og en avstand. Denne avstanden er nødvendig for å kunne kjenne på selvstendigheten, på hvem de er i forhold til verden omkring seg.

 

Tenåringen begynner å stille spørsmål med foreldrenes verdier og væremåte. De ser på voksne med et kritisk blikk, og blir mer opptatt av etikk og moral. Samtidig har de problemer med å se seg selv. Vi må hjelpe dem å finne balansen mellom å være selvstendig og ta mer ansvar i eget liv. Samtidig har de problemer med å vurdere farer. De vokser fort med stor utforskertrang og sosiale behov.

 

 Det er viktig å være bevisst hvordan vi har det sammen, hvordan vi er som familie og hvordan vi omgås andre.  Dette tar barna med seg videre. Det som foregår mellom oss i familien er det viktigste. Vi går foran å viser vei. I alle forhold mellom voksne og barn er de voksne ansvarlig for kvaliteten på samspillet. Ungdommen mangler erfaringen som er nødvendig for å ta ledelsen. De ønsker at vi skal være i førersetet, det skaper den trygghet som er nødvendig i deres liv. Det er bare vanskelig å vise oss dette.

 Vi skal styrke tenåringens egenansvar, og vi må tørre å se på hvordan vi utøver makt og tillit. Oppdragerrollen handler også om å se innover i oss selv. Jo bedre vi kjenner egne følelser, og kan uttrykke dem personlig, desto bedre blir vår kontakt med andre mennesker. Dette gjelder også i forhold til tenåringen. Det barna våre trenger å vite er at vi liker dem, selv om vi krangler og er uenige. Den gode relasjonen handler om å gi hverandre selvtillit.

Noen tips når det gjelder å skape en god relasjon med tenåringen:

 Lytt mer enn du snakker. Din tenåring vet hva du tenker om regler, grenser og følelser. Hen trenger bare noen justeringer, og bekreftelser.

 Fortell hva du ser, ikke overreager og døm. Dette er krevende, og det er lett å dømme, spesielt når vi opplever gjentagende konflikter. Når du forteller hva du ser, snakker du ut fra deg selv og din opplevelse av situasjon. Denne måte å kommunisere på minsker trangen til å forsvare seg.  Det oppstår bedre kontakt og et bedre grunnlag for en god relasjon.

 Ikke føl deg avvist, selv om tenåringen skyver deg unna. Tål å stå i den avstanden. Bekreft tenåringens følelser, du trenger ikke alltid ordne opp i alt. Noen ganger er det nok å lytte, og vise at du forstår hvilke følelser som er i sving.  Del små glimt fra om din egen tenåringstid, om kjærlighetssorg, konflikter med venner, om tankene du hadde om foreldrene dine.

Still åpne spørsmål som innleder til den gode samtalen, få tak i tankene, bakgrunn for disse.

Få til egentid med tenåringen. Selv om ikke responsen er slik den en gang var så elsker tenåringen denne stunden med bare deg. Filmkveld, spillekveld, bare være sammen. Gjerne lag avtaler på forhånd sånn at tenåringen vet om dette, og har noe å se frem til. Kvalitetstid uten småsøsken. Finn balansen mellom krav og forventninger. De liker å være til nytte, og vite at deres bidrag til familien blir satt pris på. Husk å le sammen. 

 Vær ekte, ikke lat som - de avslører deg uansett. Snakk om dine følelser. Det hjelper de å forstå deres egne.

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om kurs, foredrag, coaching

Kontakt

Hold deg oppdater med siste nytt fra meg.