Du og din tenåring

barneoppdragelse foreldre mammatiltenåring oppvekst pappa tenåring tenåringslivet tenåringstiden Mar 30, 2023

En av de viktigste oppgavene til en tenåring er å begynne å finne ut av seg selv og starte med innredning av egen kropp, finne seg selv. Hormoner i fri flyt, disse hormonene setter fart på utviklingen av hjernen, og prosessen varer helt til 23-24 års alderen.

 

Hjernen er under ombygging, og jobber med å bygge en ny og oppdatert versjon av ditt lille barn. Den emosjonelle delen av ungdomshjernen svinger mye. Mens følelseslivet til din tenåring varierer veldig, så er ikke kontrollsystemet som hjelper dem med å regulere og håndtere disse nye og sterke følelser på plass. Derfor kan det oppstå sterke følelsesmessige utfordringer.

 

Din tenåring skal bli kjent med verden rundt seg, og det å ta sjanser er en viktig del av utviklingen. I denne fasen har ungdommen utfordringer når det gjelder å vurdere farer de møter på. Samtidig må tenåringen få mer ansvar, og øve på selvstendighet. Hjernes utvikling er avhengig av at ungdom får reelle livserfaringer. Dette kan utfordre foreldrerollen. Det er du som voksen som har lederrollen og dette vet din tenårig. Dere har vært tett på hverandre i mange år. Vi må  sette søkelys på oss selv og måten vi kommuniserer med tenåringen. Dette kan være vanskelig fordi vi blir trigget av tenåringens oppførsel. De tar avstand, og kan avvise oss. I denne prosessen med løsrivelse fra oss må vi tåle denne avvisningen, og vi må møte de på en ikke dømmende måte. Jeg vet at dette ikke er enkelt. Vi havner lett i rollen som kontrollør og den strenge arbeidslederen. Dette skjer fordi vi er bekymret, sliten, fortvilt og et ønske om at alle skal ha det fint sammen.

Mer om dette, og mye mer i mitt onlinekurs.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.