Hva skjer med 6 åringen?

6 åringen barneoppdragelse barns utvikling foreldrelivet foreldrerollen oppvekst May 02, 2021

Hva skjer med 6 åringen? 

 

De fleste barn rundt 6 år opplever en krise. Først trassalderen, så 6 års krisen. Denne fasen er vanskelig både for 6 åringen og foreldrene. Du kjenner neste ikke igjen ditt barn, og fra å ha et barn i harmoni og balanse kommer barnet nå inn i en mini pubertet. Dette er en sårbar fase, og 6 åringen får en knekk i sin selvfølelse. Det er vanskelig å tro på foreldrene, lærere, og familie når vi bekrefter at «du er god nok»

6 åringen er misfornøyd med seg selv, og tror heller ikke på omverden når vi bekrefter og støtter.

5 år har en stor tro på seg selv, mestrer mye og er ofte verdensmester.6 åringen opplever at dette ikke er riktig. De ser at det er mye de ikke mestrer, og forstår. Han er ikke flinkest og best. Det er gøy å spille spill, men tåler ikke å tape. Da kan det forekomme litt juksing.

Kroppen er i ubalanse. Armer og bein vokser i utakt. Følelser er i ubalanse, kroppsbeherskelsen blir dårligere. Dette er på grunn av den raske veksten. Etter hvert vil barnet få god kontroll over kroppen igjen.

 6 åringen begynner på skolen og opplever at det er flere voksne som betyr noe for de. De begynner med fritidsaktiviteter, og skal bygge en krets rundt seg selv, som er noe mer enn den nærmeste familie. Etter hvert vokser selvstendigheten, og de følelsesmessige båndene endrer seg.  

Om 6 åringene har en tøff maske- husk at de har behov for et fang, støtte,  kjærlighet. Ta 6 åringen med på avgjørelser, og la barnet føle seg til nytte. Vis interesse for det de holder på med. Vær en tydelig voksen, som støtter, veileder og gir de grensene som er nødvendig.

Vi skal ikke godta en dårlig oppførsel selv om barnet har det kjipt. Vi skal ta med hjerte når setter grensene, og se bak handlingen. Være ekstra raus i denne perioden.  Vi skal også huske på at kjefting aldri fører noe godt med seg. Med god hjelp og støtte står de stødigere og blir bedre rustet til å møte neste fase med motgang, og takle livets opp og nedturer <3

 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed sapien quam. Sed dapibus est id enim facilisis, at posuere turpis adipiscing. Quisque sit amet dui dui.

Call To Action

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.